Field of wheat

Recherche

Pšenica

Semená pšenice

Champs à renseigner
Texte

 

 

Aby sme zabezpečili ponuku kvalitných a vysoko úrodných osív pšenice, Axereal Slovakia úzko spolupracuje s francúzskym šľachtiteľským domom Florimond Desprez ako strategickým partnerom Axerealu a Isterra Kft. ako našou regionálnou sesterskou spoločnosťou pre výrobu osív.

Predávame zapečatené osivo odrôd pšenice II. triedy vyrobené v uzavretom rozmnožovacom systéme zaručujúcom kvalitu.

Champs à renseigner
Image standard
Wheat harvest

Odrody pšenice ozimnej

Champs à renseigner
Texte

Klimatické podmienky Slovenska umožňujú, že celá oblasť je vhodná na pestovanie ozimnej pšenice. Ako obilnina sa ľahko zaraďuje do striedania plodín a je výbornou predplodinou pre mnohé naše plodiny.  Spoločnosť Axereal Slovakia poskytuje odrody s rôznou zrelosťou a spotrebou. Naše odrody majú vysoký výnosový potenciál a toleranciu alebo odolnosť voči väčšine chorôb.  Naše odrody sú vhodné aj do extenzívnych podmienok a ponúkame riešenia pre našich partnerov, ktorí sú najintenzívnejšími pestovateľmi. V našej krajine je čas výsevu ozimnej pšenice spravidla prvá dekáda októbra, aj keď to môže byť rôzne.

Image lien
Wheat variety Basilio
Image lien 2
Soft wheat
Image lien 3
Wheat variety Complice
Image lien
Wheat variety Ortolan
Image lien 2
Wheat variety Euclide
Image lien 3
Wheat variety Frenetic
Image lien 2
Wheat variety providence

Odrody tvrdej pšenice

Champs à renseigner
Texte

Tvrdá pšenica sa od bežnej pšenice líši tým, že jej zrno je oveľa tvrdšie ako zrno ostatných odrôd pšenice. Plocha tvrdej pšenice sa neustále zvyšuje v dôsledku zmien stravovacích návykov a rastúceho výskytu potravinových intolerancií. Vzhľadom na genetiku tvrdej pšenice je tento druh citlivejší na zimné mrazy, ale spoločnosť Axereal Slovakia ponúka svojim partnerom len odrody s veľmi dobrou zimovzdornosťou vďaka dlhoročnému šľachteniu. Pestovanie pšenice tvrdej je podobné ako pri pšenici obyčajnej (termín sejby, regulácia burín), ale regulácia chorôb si vyžaduje väčšiu pozornosť.

Image lien 2
Durum wheat
Champs à renseigner
Texte