Corn

Výskum

Kukurica

Osivo kukurice

Champs à renseigner
Texte

 

 

Kukurica je jednou z najdôležitejších plodín Slovenska.

Naša spoločnosť ponúka vo svojom portfóliu odrody z najväčších šľachtiteľských spoločností, pričom dbá na to, aby sme našim pestovateľom poskytli celú paletu hybridov a FAO skupín ku zabezpečeniu stabilnej produkcie kukurice vo všetkých výrobných podmienkach. 

Champs à renseigner
Image standard
Corn grains

Odrody waxy kukurice

Champs à renseigner
Texte

Waxy kukurica sa od bežnej kukurice líši zložením škrobu. Waxy kukurica obsahuje takmer 100 % amylopektínu. Spotreba waxy kukurice je veľmi rozdielna, ako prídavná látka do potravín, na výrobu papiera, textilu a liekov. Pri jej pestovaní sa musí dbať na izolačnú vzdialenosť a treba mať na pamäti, že waxy kukurica má pomalšie straty vody. Počas sušenia by teplota vzduchu nemala presiahnuť 70 °C a teplota plodiny 60 °C.

Image lien
Waxy corn field
Image lien 2
Corn variety P9718E
Image lien 3
P 9074 WAXY
Image lien
DKC 4162 WAXY
Image lien 2
DKC 5031 WAXY
Image lien 3
DKC 4590 WAXY
Champs à renseigner
Texte