Slovakia
Združovanie poľnohospodárov
pri zbere obilia
Commitments

Výskum

Slovensko

O nás

Champs à renseigner
Texte

Spoločnosť Axereal Slovakia vznikla v roku 2019 v nadväznosti na rozvoj spoločnosti Axereal v regióne. S odhodlaním ponúknuť slovenským poľnohospodárom tie najlepšie osivá sprevádza Axereal svojich partnerov od výsevu až po zber zrna. Našou hlavnou činnosťou je predaj, výroba a nákup osív sladovníckeho jačmeňa, pšenice, sóje a waxy kukurice. Ako aj predaj vstupného materiálu, agronomické poradenstvo, obchod s crpos a služby na mieste. 

Vyrábame s ponukou výhodných zmluvných podmienok pre našich partnerov. Vypestované plodiny potom vykupujeme, čím si zabezpečujeme vhodnú kvalitu za konkurencieschopnú cenu a poskytujeme odbyt pre našich pestovateľských partnerov.

V pestovateľskej činnosti spoločnosti Axereal Slovakia s.r.o. zohráva kľúčovú úlohu zabezpečenie vysledovateľnosti, ktorá má pre potravinársky a krmivársky priemysel zásadný význam. Aby spoločnosť Axereal splnila príslušné požiadavky, ponúka svojim zmluvným pestovateľským partnerom zapečatené odrody osiva spracované v semenárskych závodoch so zaručenou kvalitou.

 

Champs à renseigner
Image standard
About us
Image lien
Our products
Image lien 2
Agronomy services

Stredná Európa

Champs à renseigner
Texte

Spoločnosť Axereal Central Europe vznikla v roku 2015 v nadväznosti na rozvoj spoločnosti Axereal v tejto oblasti. Zahŕňa 6 krajín: Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko.

S kanceláriami v každej krajine, farmou na množenie osív a silami v Chorvátsku, Maďarsku a Srbsku je Axereal na miestnom území dobre etablovaný. S cieľom uspokojiť potreby európskeho trhu s obilninami sa Axereal zúčastňuje na celom reťazci od výberu a výroby osív až po predaj obilia poľnohospodárskym podnikom.

Naše aktivity vychádzajú z potrieb zákazníkov a sú zosúladené s našou výrobou s cieľom ponúknuť vhodné osivá a ďalšie vstupy. V nadväznosti na pedoklimatické situácie sa v každej krajine zóny predávajú špecifické osivá po miestnom testovaní, aby sa partnerom zabezpečila kvalita a vysoké výnosy.

Image standard
Axereal central Europe
Champs à renseigner
Texte

Serbia           Hungary            Bulgaria
 

logo          Romania