Our services
Podpora partnerov
a spoločné napredovanie

Výskum

Naše služby

Agronomické poradenstvo

Champs à renseigner
Texte

 

 

V rámci agronomického poradenstva pomáhame našim pestovateľským partnerom dosahovať optimálne úrody z hľadiska kvantity a kvality aj prostredníctvom inovatívnych a presných technologických riešení. S ohľadom na kvalitatívne očakávania našich zákazníkov a s cieľom podporiť profesionálne obrábanie ornej pôdy poskytuje naša spoločnosť agrotechnické služby a riešenia s pridanou hodnotou svojim partnerom spolupracujúcim v oblasti výroby.

V rámci agronomického poradenstva pomáhame našim pestovateľským partnerom dosahovať optimálne výnosy z hľadiska kvantity a kvality aj uplatňovaním inovatívnych a presných technologických riešení.

Champs à renseigner
Image standard
Agro services

Obchod s obilninami

Champs à renseigner
Texte

Spoločnosť Axereal je stabilným účastníkom trhu s obilninami v strednej Európe od roku 2001.Plodiny, ktoré predávame, sa dodávajú verejnou cestnou, železničnou a vodnou dopravou, naši partneri, koneční používatelia, sa zvyčajne nachádzajú v cieľových krajinách v rámci Európy.

Hlavné krajiny predaja: Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko 

Image standard
Trade