Barley field
Agropotravinárstvo,
výživa ľudí a práca pre lepší svet
Soybean field
Wheat field

Výskum

Naše produkty

Osivo

Champs à renseigner
Texte

Hlavnou činnosťou výrobného odvetvia našej spoločnosti je výroba a predaj certifikovaného osiva pšenice, tvrdej pšenice, kŕmneho jačmeňa, sladovníckeho jačmeňa, sóje a tritikale. Distribuujeme aj osivá kukurice a waxy kukurice od našich dôveryhodných partnerov.

V sortimente osív spoločnosti Axereal Slovakia nájdete aj vysoko výnosné odrody pšenice Isterra, ako aj osivá sóje a waxy kukurice starostlivo vybrané zo sortimentu rôznych šľachtiteľských domov.

V prípade záujmu o predaj osiva, umiestnenie do pestovateľskej výroby alebo financovanie špeciálne prispôsobené pre partnerov kontaktujte našich regionálnych zástupcov.

Image lien
Barley seeds
Image lien 2
Wheat seeds
Image lien 3
Field of corn
Image lien
Soybean seeds
Image lien 2
HRACH 2
Image lien 3
CIROK

Hnojivá

Image lien
micro granulated
Image lien 2
Fertilizer
Champs à renseigner
Texte

Význam používania hnojív vo výžive rastlín je známy už od staroveku. Aby sme mohli v každom okamihu reagovať na potreby našich zákazníkov, sme schopní ponúknuť im rôzne druhy hnojív. Ponúkame značkové mikrogranulované hnojivá Axereal a výrobky listových hnojív.