Field of wheat

Výskum

Pšenica

Semená pšenice

Champs à renseigner
Texte

 

 

Aby sme zabezpečili ponuku kvalitných a vysoko úrodných osív pšenice, Axereal Slovakia úzko spolupracuje s francúzskym šľachtiteľským domom Florimond Desprez ako strategickým partnerom Axerealu a Isterra Kft. ako našou regionálnou sesterskou spoločnosťou pre výrobu osív.

Predávame zapečatené osivo odrôd pšenice II. triedy vyrobené v uzavretom rozmnožovacom systéme zaručujúcom kvalitu.

Champs à renseigner
Image standard
Wheat harvest

Odrody pšenice ozimnej

Champs à renseigner
Texte

Klimatické podmienky Slovenska umožňujú, že celá oblasť je vhodná na pestovanie ozimnej pšenice. Ako obilnina sa ľahko zaraďuje do striedania plodín a je výbornou predplodinou pre mnohé naše plodiny.  Spoločnosť Axereal Slovakia poskytuje odrody s rôznou zrelosťou a spotrebou. Naše odrody majú vysoký výnosový potenciál a toleranciu alebo odolnosť voči väčšine chorôb.  Naše odrody sú vhodné aj do extenzívnych podmienok a ponúkame riešenia pre našich partnerov, ktorí sú najintenzívnejšími pestovateľmi. V našej krajine je čas výsevu ozimnej pšenice spravidla prvá dekáda októbra, aj keď to môže byť rôzne.

Bezostinaté Pšenica

Image lien
Wheat variety providence
Image lien 2
BASILIO
Image lien 3
Wheat variety Ortolan
Image lien
Wheat variety Complice
Image lien 2
Wheat variety Euclide
Image lien 3
WINER

Ostinate pšenica

Image lien
FILON
Image lien 2
POSITIVE

Odrody tvrdej pšenice

Champs à renseigner
Texte

Tvrdá pšenica sa od bežnej pšenice líši tým, že jej zrno je oveľa tvrdšie ako zrno ostatných odrôd pšenice. Plocha tvrdej pšenice sa neustále zvyšuje v dôsledku zmien stravovacích návykov a rastúceho výskytu potravinových intolerancií. Vzhľadom na genetiku tvrdej pšenice je tento druh citlivejší na zimné mrazy, ale spoločnosť Axereal Slovakia ponúka svojim partnerom len odrody s veľmi dobrou zimovzdornosťou vďaka dlhoročnému šľachteniu. Pestovanie pšenice tvrdej je podobné ako pri pšenici obyčajnej (termín sejby, regulácia burín), ale regulácia chorôb si vyžaduje väčšiu pozornosť.

Image lien
CANAILLOU
Image lien 2
Durum wheat

naše výsledky

Image lien
Sustainable wheat harvest
Image lien 2
Harvest of wheat