Field of barley

Výskum

Jačmeň

Semená jačmeňa

Champs à renseigner
Texte

 

 

Spoločnosť Axereal Slovakia predáva našim partnerom zapečatené osivo jačmeňa druhej generácie, aby sme našim partnerom z oblasti výroby piva a sladu zaručili prispôsobený výnosový potenciál a následnú starostlivosť.

V súlade s našimi výrobnými zmluvami nakupujeme úrodu v správnej kvalite so zmluvnými podmienkami.

Champs à renseigner
Image standard
Barley grains

Odrody sladovníckeho jačmeňa

Champs à renseigner
Texte

V rámci našich činností vyberáme vhodné odrody sladovníckeho jačmeňa v spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou Isterra, ktorá vyrába osivá, aby sme splnili očakávania výrobcov sladu. Počas výroby predávame našim partnerom len zapečatené osivo II. triedy, aby sme zabezpečili vhodný výnosový potenciál a vysledovateľnosť, ktorú požadujú výrobcovia piva aj sladu. Úrodu vhodnej kvality nakupujeme na základe pestovateľských zmlúv podľa zmluvných podmienok a následne ju ďalej predávame domácim a zahraničným výrobcom sladu.

Image lien
Malting barley
Image lien 2
Barley variety Llaurete
Champs à renseigner
Texte