Výskum

Sója

Osivá sóje

Champs à renseigner
Texte

Na viacerých pestovateľských plochách pestujeme osivo odrôd sóje Betty a Sakusa.

Naše odrody majú veľmi dobré vlastnosti a ponúkajú pestovateľom viaceré výhody, ako je vysoký obsah bielkovín, oleja a vysoká úrodnosť. Osobitnú pozornosť venujeme čistote osiva, ktorá poskytuje záruku kvalitného osiva sóje.

Po zbere úrody sójových bôbov ich vykupujeme, skladujeme v  auditovaných silách a predávame osvedčené plodiny bez GMO našim domácim a zahraničným zákazníkom.

Champs à renseigner
Image standard
Grain of soybean

Naše odrody

Image lien
Harvest of soybean
Image lien 2
Soybean_variety_Sakusa
Image lien 3
RGT SEFORA
Image lien
ES ALBATOR
Image lien 2
MAESTRAL

Naše výsledky

Image lien 2
RGT SEFORA