Výskum

Tags
Slovensko

Slovensko

Veľmi dobré úrody ponúkajú odrody sladovníckeho jačmeňa od Axereal Slovakia

Image
BARLEY PLANET
Body

Axereal Slovakia je súčasťou centrálnej skupiny Axereal a skupiny Boormalt, prvej sladovne na svete. Na Slovensku vyrábame s našimi lokálnymi partnermi 2 odrody sladovníckeho jačmeňa pre zásobovanie miestnej sladovne a sladovní Boormalt. Naše dve odrody sú:

  • RGT PLANET
  • SY LAUREATE

Tieto dve odrody sú akceptované do slovenských sladovní

RGT Planet je prvá odroda sladovníckeho jačmeňa v Európe.

Dve odrody, ktoré sa môžu vysievať na jeseň, ale sú geneticky jarné, sa na Slovensku môžu vysievať od 15. októbra do 10. novembra.

Majú záujem dať jarný jačmeň na jeseň:

  • Zvýšiť výnosy a rentabilitu, pri všetkých našich výsledkoch za posledné tri roky máme na Slovensku v priemere o 3t na ha vyššiu úrodu pri jesennej sejbe oproti jarnej.
  • Vyhnite sa horúcim teplotám na konci jari so skorým cyklom produkcie a tiež skorým zberom
  • Obmedzte riziká straty kvality pri zbere.

RGT Planet bola 1. odroda v jesennom výseve v pokusoch SZVSP v rokoch 2023 a 3. 2022. (porovnaj grafiku)

Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Image standard
TRIALS SZVPS 2023
Champs à renseigner