Výskum

Tags
Slovensko

Slovensko

Spoločnosť Axereal sa angažuje v rozvoji ciroku na Slovensku

Image
CIROK
Body

Táto rastlina je skutočnou alternatívou kukurice v oblastiach s ťažkými pôdami, pretože je veľmi odolná voči suchu a vyžaduje si málo vody a vstupov.

Cieľom spoločnosti Axereal Slovakia je umožniť poľnohospodárom prístup na najsľubnejšie trhy. Dopyt po ciroku stále rastie na trhu s krmivami pre zvieratá, bez ohľadu na určenie kŕmnej zmesi: ošípané, hydina, dojnice atď. Niekedy sa používa aj v potravinách pre ľudí na trhu s bezlepkovými výrobkami. Dnes sme hrdí na to, že sme jediným hráčom na Slovensku, ktorý môže poľnohospodárom zaručiť prístup na svoje trhy, najmä do Maďarska, Rakúska a Talianska, hneď po zakúpení osiva.

Minulý rok bol pre jarnú úrodu veľmi komplikovaný, ale dosiahli sme veľmi dobré výsledky. Napríklad viac ako 7 t/ha v Dunajskej Strede alebo 5 t/ha v Borovciach v Trnavskom kraji.

Naša globálna ponuka vám zabezpečí najlepšiu podporu, aby ste uspeli na tomto trhu v plnom rozsahu v našom regióne :

  • Axereal Slovakia ponúka najkvalitnejšie osivo od francúzskej spoločnosti Lidea, s exkluzivitou ES Willy na Slovensku, odroda je prispôsobená pôdnym a klimatickým podmienkam Slovenska a očakávaniam priemyselných zákazníkov.
  • Axereal Slovakia organizuje podporu prispôsobenú každému poľnohospodárskemu podniku s cieľom dosiahnuť úspech v celom pestovateľskom cykle.
  • Axereal Slovakia vám v prípade vášho záujmu garantuje exkluzívnu zmluvu o spätnom odkúpení od okamihu nákupu osiva, čo vám umožní prístup na trh najlepších potravinárskych firiem v danej oblasti.

Máme exkluzivitu od spoločnosti Lidea na odrodu ES WILLY. Jej výkonnosť v slovenskom regióne je potvrdená : červený cirok, veľmi dobrá odolnosť voči suchu, krátka vegetačná doba (prispôsobená pre druhú plodinu) a veľmi dobrý vývoj metliny

Groupe paragraphe
Champs à renseigner