Výskum

Tags
Slovensko

Slovensko

Dni poľa 2023

Image
TRIALS
Body

Pozývame Vás na tohtoročné jarné dni poľa.

Budeme prezentovať:

  • Naše nové odrody, najmä sladovnícky jačmeň a pšenicu;
  • Nové trhové príležitosti, ktoré ponúka Axereal Slovakia a zmluvy prebiehajúce od fázy semena cez spätný nákup obilnín;
  • Kvalitu semien C1

Tešíme sa na stretnutie s Vami na nasledujúcich podujatiach:

Tešíme sa na rozhovory na poliach

 

 

 

Groupe paragraphe
Champs à renseigner