Výskum

Tags
Slovensko

Slovensko

Pokračujeme vo vývoji waxy kukurice

Image
Waxy corn field
Body

Waxy kukurica sa od bežnej kukurice líši zložením škrobu. Waxy kukurica obsahuje takmer 100 % amylopektínu. Spotreba waxy kukurice je veľmi rozdielna, ako prídavná látka do potravín, na výrobu papiera, textilu a liekov. Pri jej pestovaní sa musí dbať na izolačnú vzdialenosť a treba mať na pamäti, že waxy kukurica má pomalšie straty vody. Počas sušenia by teplota vzduchu nemala presiahnuť 70 °C a teplota plodiny 60 °C.

S dvojročnými skúsenosťami s waxy kukuricou, môžeme ponúknuť kompletnú zmluvu na produkciu waxy kukurice s naším priemyselným partnerom v Rakúsku.

Zaručujeme, že mokrú waxy kukuricu odkúpime za vyššiu cenu ako bežnoý trh s kukuricou.

Waxy kukurica sa musí zbierať a obhospodarovať pred alebo po klasickej kukurici, aby sa zachovala čistota amylopektínu. V našom portfóliu ponúkame niekoľko odrôd od medzinárodných šľachtiteľov (Pioneer, Dekalb a Lidea) so včasnosťou medzi 310 a 390 FAO. Môžeme vám však poskytnúť aj iné neskoré alebo skoré odrody.

Groupe paragraphe
Champs à renseigner