Výskum

Tags
Slovensko

Slovensko

Novinky v odrodovej skladbe sóje od spoločnosti Axereal Slovakia

Image
Soybean_variety_Sakusa
Body

Naše odrody majú veľmi dobré vlastnosti, ktoré ponúkajú pestovateľom viaceré výhody, ako je vysoký obsah bielkovín, oleja a vysoká výnosová schopnosť. Osobitnú pozornosť venujeme čistote osiva a ponúkame záruku kvalitného osiva sóje. V našom portfóliu máme:

  • Betty (00) je odroda sóje s veľmi dobrými vlastnosťami. Skorší a rýchly počiatočný rast. Obľúbená medzi pestovateľmi pre svoje viaceré výhody, ako je vysoký obsah bielkovín a oleja. Táto odroda je vhodná na ekologickú výrobu. Pestuje sa v najteplejšej oblasti Balkánu.
  • Sakuza (00), skorá s výnimočnými výnosmi. veľmi dobré rozloženie konárov a strukov. Vysoký obsah bielkovín a silná odolnosť voči poliehaniu.
  • Sefora (0/00) je nová odroda sóje, s vysokými výnosmi, vysokou tvárnosťou v našich oblastiach a jej silnou odolnosťou voči poľahnutiu.
  • Albator (00), vysoké výnosy, dobrá kvalita na kŕmenie a potraviny a vysoký obsah bielkovín. Tolerantná voči pendimetalínu a metobromurónu.
  • Maestral (000), veľmi skorá, 125-dňová vegetačná doba, vysoké výnosy a prispôsobenie na neskoršie siatie alebo dvojplodinu.

Po zbere úrody sójových bôbov ich vykupujeme, skladujeme v auditovaných silách a predávame osvedčené plodiny bez GMO našim domácim a zahraničným zákazníkom.

Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Image standard
RESULTS TRIAL SOYBEAN
Champs à renseigner